Курс по планинско оцеляване

нощувки на палатка, инструктор за отделните части, застраховка и бивачни съоръжения

Обучение

  1. Ориентиране със и без компас и карта
  2. Изграждане на бивак от природни материали
  3. Полезни възли и тяхното приложение
  4. Ходене по различни планински терени
  5. Слизане по стръмни склонове и скали
  6. Фактори показващи шанса за оживяване
  7. Оказване на първа помощ с подръчни средства
Възможност за настаняване: Бунгало или къщи за гости

Риболов

      Река Нишава, планинските рекички и водоемите до с. Връбница са подходящи обекти за спортен риболов. За тяхното редовно ежегодно зарибяване се грижи Ловно-рибарското дружество в Годеч. Връбнишките рибарници предлагат риболов на толстолоб, шаран, костур, бял амур и щука. В ниските части по река Нишава има мряна, клен и американска пъстърва, а по високите – балканска пъстърва. Раците в района са в изобилие.

Лов

      Една от най-древните дейности на човека е ловът. В далечните исторически епохи той е бил източник на храна, облекло и гаранция за развитието и оцеляването на човешкия род. Ловът на дивеч от средство за осигуряване на изхранването и облеклото на семейството, се превръща в привилегия, спорт и хоби. Ловните трофеи украсяват замъци и дворци и стават неразделна, задължителна част от интериора на жилищата на благородници, царе, крале. Притежанието на богати ловни сбирки е въпрос на чест за много природонаучни музеи по целия свят. Най-модерните и безобидни форми на лов са фотолова. В България има много места за практикуване на ловен туризъм, едно от тях е на територията на СЛРД "Годеч" с над 80 годишен опит и традиции в управлението на ловно стопанските дейности. Стопанството се намира на около 45 км от София. В района на СЛРД "Годеч" се включват 7 съседно принадлежащи ловностопански района с обща площ 34 866.5 ха. Надморската височина варира от 2000 м при до 700 м - в най-ниската точка в град Годеч. Климатът е типично планински. Невероятно съчетание от благоприятен климат, екологично чиста, богата на природни забележителности среда подпомагат за развитието на ловения туризъм. За целта в ловния район има построени от дружеството заслони, места за почивка и лагеруване в максимална хармония с природата по най-посещаваните маршрути. В района са разпространени повсеместно сърната, eлен, дивата свиня и заека, а от хищниците: вълк, лисица, златка, бeлка и дивата котка. Срещат се гривяк, яребица, кеклик и пъдпъдък. Има ловни трофеи в района които са на световно ниво. Правото на ловуване се предоставя на пълнолетни български граждани, с валиден билет за лов за съответната година. За успешен лов предлагаме цялостна организация на групов и индивидуален (подборен) лов осигурявайки водач, гоначи, кучета, транспорт и място за нощувка.

 

__________________________________________________________________________________________________

начало | за нас | екопътеки | къщи за гости | ресторант | туристически обекти | спорт лов риболов | дърводелство | карта

сайтът е изработен от stoyan.tenev@gmail.com

TRIP HOP VISION 2012 ©